Till övergripande innehåll för webbplatsen
Anders Hultqvist

Anders Hultqvist

Anders Hultqvist är docent och adjungerad professor i finansrätt vid Stockholms universitet. För närvarande arbetar han med Skattelagstiftningsprojektet i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law, internationella skattefrågor och nyhetsseminarier. Hans forskning har även omfattat bl.a. rättssäkerhet, metodproblem vid skatteplanering, tolkning av skattelag samt finansiella tjänster.

Böcker av Anders Hultqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén