Till övergripande innehåll för webbplatsen
Anders Thunved

Anders Thunved

Anders Thunved var hovrättslagman och tidigare byråchef hos JO inom området för bl.a. socialtjänst. Som huvudsekreterare i Socialutredningen och rättssakkunnig i Socialdepartementet deltog han i sociallagstiftningens tillkomst. Han skrev bl.a. som medförfattare till Handläggning inom socialtjänsten, Samhället och de unga lagöverträdarna, Sekretess - handbok för socialtjänsten och När socialnämndens beslut överklagas.

Böcker av Anders Thunved


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén