Till övergripande innehåll för webbplatsen
Anna Lytsy

Anna Lytsy

Anna Lytsy är frilansjournalist och författare sedan 25 år, med ett 20-tal utgivna böcker i olika genrer (fack- och skönlitteratur). Har skrivit flera uppdragsböcker om ”svåra” ämnen (t ex sexuella övergrepp, barnfattigdom, bokstavsdiagnoser) och ett antal utbildningsvetenskapliga publikationer (med populärt hållna texter som redogör för innehållet i något hundratal doktorsavhandlingar). Anna har journalisthögskoleexamen samt fil. mag. från Stockholms Dramatiska Högskola. Medlem i Svenska Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund.

Böcker av Anna Lytsy


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén