Till övergripande innehåll för webbplatsen
Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat och grundare av Advokatfirman Ulfsdotter - Ulfsdotter Law. Firman är specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området. Anna biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter i alla upphandlingsrelaterade frågor såsom strategiska frågor, upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar och skadestånd. Anna har varit ombud för upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen och ett i EU-domstolen. Hon har även företrätt klienter i flera skadeståndsmål enligt lagen offentlig upphandling, varav ett i Högsta domstolen. Anna är en återkommande och uppskattad föreläsare inom offentlig upphandling och skriver artiklar i flertalet upphandlingsrättsliga tidskrifter och på webbplatser. Anna är topprankad inom Chambers and Partners, Legal 500 och har vid fem tillfällen blivit utsedd som en av världens främsta upphandlingsjurister av Who’s who legal. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i utredningen Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. Arbetet pågick från juli 2017 till juni 2018 då betänkandet SOU 2018:44 överlämnades till regeringen. Hon är också ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.

Böcker av Anna Ulfsdotter Forssell


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén