Till övergripande innehåll för webbplatsen
Annina H. Persson

Annina H. Persson

Annina H Persson är professor i civilrätt och knuten till Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet och är även gästprofessor vid Centrum för bank och finans vid KTH i Stockholm. Hennes forskningsintressen omfattar central förmögenhetsrätt, särskilt krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Annina H Persson är även ledamot i Akademin för insolvensrätt vid Karlstads universitet.

Böcker av Annina H. Persson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén