Till övergripande innehåll för webbplatsen
Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius är jur.dr, docent i civilrätt med inriktning mot immaterialrätt och verksam vid Advokatfirman Vinge i Stockholm, där hon arbetar inom IP-gruppen med immaterialrättsliga tvistemål och konsultation. Hon har en bakgrund inom akademin och har mångårig erfarenhet av forskning och utbildning inom immaterialrättsområdet. Åsa har specialistkunskap inom patenträtt och har varit särskilt aktiv i rättsliga frågor kopplade till Life Sciences, såsom bioteknik, etik, forskning och tillståndsgivning. Hon är också författare till flertalet läroböcker och artiklar inom immaterialrättsområdet.

Böcker av Åsa Hellstadius


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén