Till övergripande innehåll för webbplatsen
Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson är jurist och arbetar som huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1). Hon har tidigare arbetat bl.a. som avdelningschef vid bygglovsavdelningen i Huddinge kommun och som rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd och biträdande enhetschef i Regeringskansliet med ansvar för plan- och byggfrågor. Camilla Adolfsson var föredragande i Lagrådet av förslaget till ny plan- och bygglag 2010 och har deltagit som sakkunnig respektive expert i flera utredningar på plan- och byggområdet, exv. i PBL-kommittén, Byggprocessutredningen, Miljöprocessutredningen och Bostadsplaneringskommittén.

Böcker av Camilla Adolfsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén