Till övergripande innehåll för webbplatsen
Caroline Hellström

Caroline Hellström

CAROLINE HELLSTRÖM har domarutbildning i Svea hovrätt. Hon har varit rättssakkunnig föredragande hos justitieombudsmannen (JO) och arbetade då med ärenden rörande tvångsvård inom socialtjänsten. Hon är nu biträdande chefsjurist vid Statens institutionsstyrelse (SiS) och har tidigare gett ut boken Omedelbart omhändertagande av barn och unga.

Böcker av Caroline Hellström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén