Till övergripande innehåll för webbplatsen
Catarina Af Sandeberg

Catarina Af Sandeberg

Catarina af Sandeberg, född 1952, Jur. dr (associations- och värdepappersrätt) vid juridiska fakulteten Stockholms universitet 1993 och därefter verksam som skiljeman och som ledamot i styrelser och kommittéer i näringslivet. Hon har publicerat böcker och artiklar i Sverige och utomlands och vidare deltagit i en rad lagstiftningarbeten på värdepappersmarknaden. Hon har på regeringens uppdrag utrett frågan om lagstiftning avseende könsfördelning i bolagens styrelser och i juni 2006, till dåvarande justitieministern Thomas Bodström, avgivit betänkandet DS 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser. Catarina är ledamot av NasdaqOMX Surveillance Committees för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn 2003-. Hon har sedan 2005 uppdraget att i lagkommentaren i publikationen Karnov löpande kommentera bl.a. redovisningslagstiftningen m.fl. författningar. Hon var 2002-2009 ledamot av Revisorsnämnden, 2007-2009 styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Bibliografi (urval): Börsrätt, Studentlitteratur 2007, 2008, 2012 red. af Sandeberg – Sevenius Regeringens betänkande Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11 Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur 2006, 2007 Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus 2002 Börsnotering - regler och ansvar, Iustus 2002 Prospektansvaret-caveat emptor eller caveat venditor, ak avh, Iustus 2001 Företagsköp i det framtida Europa, SNS Förlag 1992

Böcker av Catarina Af Sandeberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén