Till övergripande innehåll för webbplatsen
Eidar Lindgren

Eidar Lindgren

Eidar Lindgren är tekn.lic. med mångårig kommunal erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor och har arbetat med lagutveckling i statliga utredningar. Hans specialområden är plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om riksintressen och strandskydd. Han är verksam vid institutionen för fastigheter och byggande, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Böcker av Eidar Lindgren


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén