Till övergripande innehåll för webbplatsen
Göran Lind

Göran Lind

Göran Lind är jur.dr och professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han har skrivit böcker och artiklar i svensk och internationell familjerätt och är på Norstedts Juridik författare till lagkommentarerna till Ärvdabalken, Del I och II samt Sambolagen m.m. Han är också en av författarna till Svensk familjerättspraxis. Göran Lind har mångårig erfarenhet av att utbilda studenter i familjerätt och av att vidareutbilda advokater och andra praktiskt verksamma jurister som har uppdrag som boutredningsmän, skiftesmän och bodelningsförrättare.

Böcker av Göran Lind


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén