Till övergripande innehåll för webbplatsen
Håkan Sandesjö

Håkan Sandesjö

Håkan Sandesjö har under många år arbetat med migrationsrättsliga frågor, dels som expeditionschef i Arbetsmarknadsdepartementet, dels som generaldirektör för Utlänningsnämnden. På Norstedts Juridik ger han ut lagkommentarerna till medborgarskapslagen och utlänningslagen samt en rättshandbok om barnrättsperspektivet i asylprocessen. Han har också varit tillförordnad myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Böcker av Håkan Sandesjö


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén