Till övergripande innehåll för webbplatsen
Hans Danelius

Hans Danelius

Hans Danelius hade en växlande karriär inom både rättsväsendet och utrikesförvaltningen. Han var rättschef i Utrikesdepartementet och ambassadör i Haag men även domare i Högsta domstolen och ordförande i Lagrådet. Under lång tid arbetade han med frågor om mänskliga rättigheter, både inom FN, där han var en av upphovsmännen till FN:s konvention mot tortyr, och på det europeiska planet i egenskap av mångårig ledamot av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Under en period var han också domare i Författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina.

Böcker av Hans Danelius


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén