Till övergripande innehåll för webbplatsen
Hans Gullberg

Hans Gullberg

Hans Gullberg är f.d. hovrättsråd. Han var huvudsekreterare i Arbetsmiljöutredningen och har senare varit ordförande i olika statliga utredningar om bl.a. arbetsmiljö och arbetstid. Under många år och i olika skeden har hans unika erfarenhet och kunskap på området varit en stor tillgång i arbetet med arbetsmiljölagen.

Böcker av Hans Gullberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén