Till övergripande innehåll för webbplatsen
Henrik Willquist

Henrik Willquist

Henrik Willquist är advokat samt delägare på Advokatfirman Glimstedt där han arbetar med strategiska frågor inom offentlig upphandling. Ett stort fokus ligger på upprättande av förfrågningsunderlag och andra handlingar, men han biträder även leverantörer vid överprövningsmål eller vid anbudsgivning. Henrik är en väl anlitad föreläsare inom offentlig upphandling där han utbildar såväl beställare som leverantörer. Henriks författarskap omfattar lagkommentarer inom upphandlingsområdet.

Böcker av Henrik Willquist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén