Till övergripande innehåll för webbplatsen
Kazimir Åberg

Kazimir Åberg

Kazimir Åberg är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Han har flera års erfarenhet av frågor som rör allmän ordning och säkerhet samt straffrätt från arbete med lagstiftning i Justitiedepartementet, liksom från arbete vid Riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten. Han har även haft olika utredningsuppdrag. Inom det straffrättsliga området har han främst arbetat med frågor som rör ekonomisk brottslighet. Bland annat har han inom Europarådet arbetat med korruptionsfrågor.

Böcker av Kazimir Åberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén