Till övergripande innehåll för webbplatsen
Kristina Adolfsson

Kristina Adolfsson

Kristina Adolfsson har under många år arbetat som planhandläggare och stadsarkitekt i olika kommuner och på länsstyrelser och är nu verksam som konsult. Hon har också under ett antal år varit verksam på Boverket som planeringsexpert och där tagit fram flera handböcker om planering och byggande. Hon är sedan 2011 särskild ledamot vid Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Böcker av Kristina Adolfsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén