Till övergripande innehåll för webbplatsen
Lars Afrell

Lars Afrell

Lars Afrell är direktör på Svenska Fondhandlareföreningen. Han har tidigare arbetat inom domstolsväsendet och i Finansdepartementet, varav drygt 10 år som ansvarig för värdepappersmarknadslagstiftning. Lars har ett särskilt intresse för EU och EU-lagstiftning och är medlem i den nämnd som prövar överklagande av beslut av de europeiska tillsynsmyndigheterna, ESA Board of Appeal.

Böcker av Lars Afrell


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén