Till övergripande innehåll för webbplatsen
Lars-Göran Hessmark

Lars-Göran Hessmark

Lars-Göran Hessmark har en bakgrund som kammarrättslagman och särskild utredare i den utredning om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol), vars förslag ligger till grund för socialförsäkringsbalken. Han har tidigare varit sakkunnig i Socialdepartementet, försäkringsrättsråd och ordförande på avdelning i f.d. Försäkringsrätten för Södra Sverige och under en tid även tjänstgjort som domare i f.d. Försäkringsöverdomstolen. Under tre decennier har han periodvis haft olika uppdrag i utredningar på socialförsäkringens område. Som ämnesansvarig har han också varit delaktig i uppbyggnaden av Domstolsakademin.

Böcker av Lars-Göran Hessmark


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén