Till övergripande innehåll för webbplatsen
Liselotte Westerlind

Liselotte Westerlind

LISELOTTE WESTERLIND är jurist med mångårig erfarenhet av bekämpning av ekonomisk brottslighet och frågor som rör offentlighet och sekretess. Hon har arbetat som sektionschef, utredare och förhörsledare vid Skatteverket. Hon har också arbetat som verksjurist vid Ekobrottsmyndigheten och varit utredningssekreterare i flera statliga utredningar. Därutöver har hon haft konsultuppdrag inom offentlighet- och sekretessområdet.

Böcker av Liselotte Westerlind


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén