Till övergripande innehåll för webbplatsen
Malin Edmar

Malin Edmar

Malin Edmar är advokat och grundare av advokatfirman EdmarLaw, och har arbetat med IT-rättsliga frågor sedan 1996. Hon upprättar och förhandlar ofta olika typer av avtal inom IT-branschen och har bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i Seattle, USA, under fyra år och då biträtt vid produktutveckling, produktlansering och lansering av onlinetjänster. Malin Edmar satt även med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium under flera år vid millennieskiftet, där hon fick möjlighet att påverka IT-relaterad lagstiftning som kom då, såsom PUL, BBS-lagen, distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel. Malin Edmar föreläser regelbundet inom immaterialrätt och IT-rätt, och har också skrivit ett flertal artiklar inom området.

Böcker av Malin Edmar


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén