Till övergripande innehåll för webbplatsen
Marie Karlsson-Tuula

Marie Karlsson-Tuula

Marie Karlsson Tuula är Juris doktor och Professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Forskare inom insolvensrätt och central förmögenhetsrätt och författare till ett flertal verk på området. Ansvarig för bildandet av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt initiativtagare till inrättandet av Insolvensrättslig tidskrift, InraTi. Marie är ansvarig för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetar som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Hon har även arbetat som polischef under flera år och varit extra åklagare. Utöver detta innehar hon flera expertuppdrag och skriver fortlöpande rättsutlåtande såväl i civil- som straffrätt. Fr.o.m. den 1 januari är hon ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi.

Böcker av Marie Karlsson-Tuula


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén