Till övergripande innehåll för webbplatsen
Mikael Ahola

Mikael Ahola

Mikael Ahola är jurist och är anställd vid Polismyndigheten i Stockholms län. Han har mångårig erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor, främst inom områdena offentlighet- och sekretess samt skadestånd, men även andra frågor som rör polisens tvångsmedelsanvändning och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Han har varit verksam som stabsjurist innan han under åren 2011–2012 var ansvarig för polismyndighetens bedrägeriutbildningar. Efter det har han i stor utsträckning arbetat med juridik som pedagogisk frågeställning.

Böcker av Mikael Ahola


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén