Till övergripande innehåll för webbplatsen
Per Hall

Per Hall

Per Hall är rättschef i Statsrådsberedningen. Han har varit hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige och rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för bl.a. grundlagsfrågor, processrätt, förvaltningsrätt samt utvecklings- och utnämningsfrågor inom domstolsväsendet. Vidare har han i samma departement varit chef för enheten för immaterialrätt och transporträtt samt enheten för processrätt och domstolsfrågor. Han har även varit föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar.

Böcker av Per Hall


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén