Till övergripande innehåll för webbplatsen
Peter Adamsson

Peter Adamsson

Peter Adamsson är rådman vid Patent- och marknadsdomstolen. Han var tidigare verksam som advokat och dessförinnan hovrättsassessor samt har tjänstgjort som rättssakkunnig på Kulturdepartementet och Justitiedepartementet. Peter Adamsson har varit sekreterare i flera offentliga utredningar inom immaterialrättsområdet.

Böcker av Peter Adamsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén