Till övergripande innehåll för webbplatsen
Rolf Skog

Rolf Skog

Rolf Skog, ekon. lic. och jur. kand., är expert i bolags- och börsrätt. Han är bl.a. direktör i Aktiemarknadsnämnden och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Han har tidigare varit sekreterare i bl.a. Aktiebolagskommittén och senare ansvarat för en rad utredningar inom sina specialområden. Har är också författare till flera böcker och ett stort antal artiklar i svenska och utländska tidskrifter.

Böcker av Rolf Skog


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén