Till övergripande innehåll för webbplatsen

Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster

Genom vår stora bokutgivning, omfattande juridiska kursverksamhet och effektiva digitala informationstjänster hjälper vi våra kunder att ta bättre beslut snabbare.


Sveriges Rikes Lag 

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861 och det självklara valet för Sveriges jurister.

Läs mer

Support

Här hjälper vi dig med frågor som rör våra tjänster och produkter.

Support

Expertnätverk med över 1000 experter

Vårt stora nätverk av författare och föreläsare består idag av över 1000 välrenommerade juridiska experter. Det är deras djupa ämneskunskap och erfarenhet som ligger till grund för kvalitén i den litteratur vi ger ut, vår omfattande verksamhet inom juridisk fortbildning samt innehållet i vår informationstjänst Zeteo.


Zeteo - över 40 000 användare

Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner använder Zeteo.


Läs mer

Offentliga publikationer

Publikationer direkt från Sveriges myndigheter


Läs mer

Utgivare av Sveriges Rikes Lag

Det självklara valet för Sveriges jurister.


Läs mer

Nyheter