Sveriges Rikes Lag

Ta lagen i egna händer. Eller stoppa den i fickan.
Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861.

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. 

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och uppdateras en gång under året. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2019

Bland nya lagar från år 2018 som tagits in i lagboken kan nämnas

 • Järnvägstrafiklagen (2018:181) som ersätter järnvägstrafiklagen (1985:192) och lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik. Den nya lagen syftar till att modernisera regelverket och stärka järnvägens konkurrenskraft som transportmedel.
 • En ny lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning innebär bl.a. att personuppgiftslagen (1998:204) upphävs.
 • En ny strålskyddslag (2018:396) ersätter strålskyddslagen (1988:220) och genomför EU:s strålskyddsdirektiv.
 • En ny lag (2018:558) om företagshemligheter syftar till att stärka skyddet för företagshemligheter. Genom lagen genomförs också ett nytt EU-direktiv.
 • Spellagen (2018:1138) bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Den nya lagen ersätter bl.a. lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355).
 • En ny djurskyddslag (2018:1192) syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.

Andra nya lagar av allmänt intresse som tagits in i årets lagbok är

 • Kamerabevakningslagen (2018:1200)
 • Strafftidslagen (2018:1251)
 • En ny säkerhetsskyddslag (2018:585)
 • En ny lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
 • Paketreselagen (2018:1217)
 • Resegarantilagen (2018:1218)

Samtyckeslag och oaktsam våldtäkt

Ändringar har också gjorts ibland annat brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott, bl.a. i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande (SFS 2018:618). En sexuell handling jämförlig med samlag blir straffbar som våldtäkt om den genomförs med en person som inte deltar frivilligt. Den nya lagstiftningen innebär dessutom bl.a. att oaktsam våldtäkt straffbeläggs.

Viktiga ändringar har även gjorts i bl.a. socialförsäkringsbalken, föräldrabalken och lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (SFS 2018:1265, 1279, 1283 och 1288).

 Har du koll på nyheterna i 2019 års lagbok? Gör Lagbokskollen! Till quizet >>

Köp lagboken